FOR EXHIBITORS

Online application at 22nd year of the AJADÉMIA & VAPAC® fair is availabe.

More »

Čo ponúka Európa pre študentov?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

pozýva návštevníkov veľtrhu na prednášku, ktorá sa uskutoční 
dňa: 9. októbra 2018, hodina: 11.30 – 12.25 h
miesto konania: Seminárny priestor "A" v hale veľtrhu 

Téma: "Čo ponúka Európa pre študentov?"

 • Aká podpora je možná pre slovenských študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí?
 • Prečo je dobré, aby študenti túto možnosť využili?
 • Prečo je dôležité motivovať študentov, aby sa na Slovensko vrátili?

So zástupcami Zastúpenia Európskej komisie  na Slovensku môžete konzultovať vo výstavnom stánku SAIAC (Slovenskej akademickej a informačnej agnetúry). 

Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave.
Úlohou komisie je:
 vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku;
 vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku;
 sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na
Slovensku;
 informovať Komisiu v Bruseli o dôležitom politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji na Slovensku;
 poskytovať tlačové a mediálne služby - informácie pre médiá o vývoji tvorby politiky EÚ, ďalších
udalostiach v Únii a rôznych podujatiach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;
 organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť.

More »

Partners

 • skoly
 • rtv
 • trend
 • SRK1
 • zones
 • Superbrigady
 • monitorcb
 • zmaturuj
 • Education
 • antiskola
 • EU
 • MSSR