POTREBUJETE PORADIŤ?

"Pomôžeme vám zorientovať sa pri výbere štúdia a voľbe vášho povolania"

Poradňu zastupujú: zamestnanci - psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  a z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja.

Poradňa je určená pre:

 • žiakov, študentov a rodičov
 • poradcov, pedagogických a odborných zamestnancov.

     Študenti si budú môcť vyskúšať rôzne testy, dozvedieť sa niečo o svojich silných a slabých stránkach v súvislosti s ďalším štúdiom a výberom budúceho povolania. 

Svoje výsledky a otázky budú môcť konzultovať s vyššie uvedenými odborníkmi:

Kedy? Odborná poradňa bude fungovať v priebehu všetkých troch dní konania veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC.
Kde?   Poradňu nájdete v priestoroch veľtrhu vpravo, za seminárnou miestnosťou "A"
 

 

 

 

Partners

 • skoly
 • rtv
 • trend
 • SRK1
 • zones
 • Superbrigady
 • monitorcb
 • zmaturuj
 • Education
 • antiskola
 • EU
 • MSSR