Rudolf KropilMilí návštevníci - študenti a rodičia!

 

Jednou z organizácií, ktoré prijali záštitu nad  veľtrhom štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC je aj Slovenská rektorská konferencia. Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil v mene jej členov - rektorov verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl na Slovensku.

Takto pred rokom som na tomto mieste hovoril o informačných možnostiach, ktoré má každý mladý človek, ak si chce vybrať svoju univerzitu. Televízia, noviny, blogy na internete, sociálne siete Vás pravidelne informujú o vysokom školstve. Vy sami si môžete zistiť pozitíva a negatíva vysokej školy, na ktorú si dávate prihlášku. K dispozícii máte ďalej domáce a zahraničné rankingy a hodnotenia vykonané národnou agentúrou. V prípade zahraničných škôl si môžete pozrieť hodnotenia agentúr, U-Multirank, máte k dispozícii prehľad európskych vysokých škôl v Európskom registri pre vysokoškolské vzdelávanie (ETER) a ďalšie nástroje.

Máte možnosť vidieť svet, ale tiež môžete ostať doma. Aj na Slovensku nájdete kvalitné katedry, fakulty, univerzity. V tejto súvislosti by som len pripomenul, že v procese komplexnej akreditácie, ktorá hodnotila nielen vzdelávanie, vedu a výskum, ale aj infraštruktúru slovenských vysokých škôl podľa zverejnených výsledkov až 16 z 22 vysokých škôl patrí do najvyššej univerzitnej kategórie.

Za povšimnutie však stojí aj iný projekt Akreditačnej komisie, ktorý identifikoval 37 špičkových tímov na vysokých školách a ukázal, že aj na Slovensku sú vedecké a umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská s vysoko nadpriemernými výsledkami na medzinárodnej úrovni. Bohužiaľ táto pozitívna správa však už v médiách a ani u politikov nerezonovala. Nájdete ju preto buď na webovom sídle Akreditačnej komisie, alebo na stránkach vysokých škôl.

Na záver by som rád zacitoval slová, ktoré nedávno povedal profesor filozofie Miroslav Marcelli pri príležitosti  550. výročia založenia Academie Istropolitany „Univerzita, to predsa bolo a stále je miesto, kde múdrosť našla inštitucionálne rámce pre rozvíjanie svojho programu zdokonaľovať jednotlivcov a ich výchovou prispievať k napredovaniu celej spoločnosti.“                                

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie

 

Partners

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK