Schedule presentations exhibitors

Accompanying Seminar Programme
Tuesday 9.10.2018
section A section B
10:00 - 10:25Anglo-American University, Prague University of New York in Prague
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Olomouc, najlepsia volba pre studium
11:30 - 11:55TUZVO je budúcnosť
12:00 - 12:25Masarykova univerzita, Brno
12:30 - 13:30Filozofická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Prírodovedecká fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
10:00 - 10:25Štúdium vo Francúzsku
10:30 - 10:55Žilinská univerzita v Žiline
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně
11:30 - 11:55Univerzita Karlova
12:00 - 12:25Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
12:30 - 12:55University of New York in Prague
Wednesday 10.10.2017
section A section B
09:30 - 09:55Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
10:00 - 10:25Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:30 - 10:55Metropolitní univerzita Praha
11:00 - 11:25TOUCH IT - novinky zo sveta techniky
11:30 - 11:55Masarykova univerzita, Brno
12:00 - 13:30Právnická fakulta UK
Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Jesseniova lekárska fakulta UK
09:30 - 09:55VŠCHT Praha - výzva, která se vyplatí!
10:00 - 10:25Štúdium vo Francúzsku
10:30 - 10:55Žilinská univerzita
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně
11:30 - 11:55University of New York in Prague
12:00 - 12:25Anglo-American University, Prague
12:30 - 12:55Univerzita Karlova
13:00 - 13:25Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Thursday 11.10.2017
section A section B
09:30 - 09:55SAIA, n. o. - Štipendijné možnosti v zahraničí
10:00 - 10:25University of New York in Prague
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Masarykova univerzita, Brno
11:30 - 11:55empty
09:30 - 09:55Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
10:00 - 10:25Anglo-American University, Prague
10:30 - 10:55Univerzita Karlova
11:00 - 11:25empty
11:30 - 11:55empty

 

Partners

 • skoly
 • rtv
 • trend
 • SRK1
 • zones
 • Superbrigady
 • monitorcb
 • zmaturuj
 • Education
 • antiskola
 • EU
 • MSSR