majka uprIng. Mária Petríková
absolventka Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre


 

PREČO STE SA ROZHODLI ŠTUDOVAŤ UVEDENÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR?
Pred podávaním prihlášok na vysokú školu som zisťovala, z akých predmetov sa robia skúšky na školy, z ktorých som maturovala. Veľmi ma zaujímala biológia a vďaka dobrej učiteľke matematiky som sa spriatelila aj s týmto predmetom. Kľúčové boli pre mňa dva predmety, ktoré ma bavili, tak som sa chcela orientovať týmto smerom. O Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre som sa dozvedela od starších spolužiakov z gymnázia a páčili sa mi smery a odbory, ktoré sa dali na škole študovať, hlavne ich spätosť s prírodou a ich využitie v nej. Jedinou prekážkou mi mohli byť talentové skúšky z kreslenia, ktoré na odbor Záhradnej a krajinnej architektúry boli povinné. Po dobrej príprave som úspešne zvládla aj tie. Viem, že dnes už prijímacie pohovory prebiehajú iným spôsobom, ale keď má študent motiváciu, nič mu nie je prekážkou:)

ČO SI MYSLÍTE O SVOJOM VÝBERE TERAZ?
Nemenila by som. Ak by som sa mala znova rozhodnúť išla by som to študovať zas. Záhradná architektúra je nádherné povolanie. Pre mňa osobne je to spôsob spojiť ako sa vraví "príjemné s užitočným". Je to práca kde môžem pracovať v exteriéri aj interiéri, zúčastňovať sa realizácií a zároveň pracovať na plánoch záhrad z domu. Čo je ale na tom to krásne a podstatné, že človek niečo nové a pekné vytvára a po dobrej komunikácii a spolupráci prichádza spokojnosť na oboch stranách.

ČO BY STE PORADILI ŠTUDENTOM, KTORÍ UVAŽUJÚ O ŠTÚDIU ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY?
Určite choďte študovať. Veľa študentov po roku/dvoch zistí, že to nie je ich šálka kávy. No na druhej strane ak sa v tom nájdeš, nie je nič lepšie ako mať povolanie, ktoré ťa baví. Inak má absolvent rôzne možnosti ako sa zamestnať aj v príbuzných odboroch. A rady do štúdia: využite každú príležitosť niečo inšpiratívne vidieť, poctivo absolvovať odbornú prax a pýtať sa ak nerozumiete. No a samozrejme: učiť sa!

 

Partners

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK