Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC® sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. 


Štúdium a kariéra idú ruka v ruke na medzinárodnom študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC®.

Už od roku 1996 plníme poslanie v podpore vzdelávania, odbornej prípravy v rámci prípravy na kariéru a budúcnosť, v kontinuite s potrebami pracovného trhu v meniacom sa kontexte globalizácie.

Organizáciou veľtrhu ponúkame unikátny priestor pre študentov stredných škôl a vysokých škôl, ktorí zvažujú, čo študovať, kde študovať, za akých podmienok študovať, alebo hľadajú vhodnú zamestnaneckú pozíciu, nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.

Vystavovatelia, zúčastnené vysoké školy, jazykové školy, vzdelávacie agentúry,  zástupcovia praxe, v priebehu troch dní odpovedajú na otázky a oboznamujú študentov s rôznymi možnosťami a príležitosťami v štúdiu, v zamestnaní. Veľtrh je jedinečnou príležitosťou predstaviť svoje ponuky priamym kontaktom, ale tiež viesť diskusie, predstaviť sa na seminároch. Študentom sú tak poskytnuté potrebné informácie, ktoré musia vedieť pred podaním prihlášky alebo žiadosti do vzdelávacích a náborových programov.

Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK