POTREBUJETE PORADIŤ?

"Pomôžeme vám zorientovať sa pri výbere štúdia a voľbe vášho povolania"

Poradňu zastupujú: zamestnanci - psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  a z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja.

Poradňa je určená pre:

  • žiakov, študentov a rodičov
  • poradcov, pedagogických a odborných zamestnancov.

     Študenti si budú môcť vyskúšať rôzne testy, dozvedieť sa niečo o svojich silných a slabých stránkach v súvislosti s ďalším štúdiom a výberom budúceho povolania. 

Svoje výsledky a otázky budú môcť konzultovať s vyššie uvedenými odborníkmi:

Kedy? 
Odborná poradňa bude fungovať v priebehu všetkých troch dní konania veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC.

Kde?   Poradňu nájdete v priestoroch veľtrhu vpravo, za seminárnou miestnosťou "A"
 

 

 

 

Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK