Možnosti skvalitnenia výchovného poradenstva so zameraním na profesijný a kariérový vývin.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s lektormi zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili workshop pod názvom:

"Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu"

Na workshope sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako pomôcť žiakom, aby sa na základe prvkov zážitkového kariérového poradenstva stali autormi svojho kariérového príbehu. 

Termín konania workshopu (termín a hodinu konania workshopu si účastník môže vybrať):
dňa 9.10.2018 o 11:00 – 12:30 alebo
                            13:00 – 14:3O 

dňa 10.10.2018 o 10:00 – 11:30 alebo
                            12:30 – 14:00

Miesto konania: sála č.1, 1. poschodie budovy Národného tenisového centra (priestor sa nachádza nad halou veľtrhu).

Prihlášku na workshop nájdete TU

 

PORADŇA pre pedagógov a žiakov
V priebehu všetkých dní konania veľtrhu bude k dispozícii i kontaktné miesto s označením  "PORADŇA", v priestoroch veľtrhu, vpravo. 


Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK