• Slovenské vysoké školy
 • České vysoké školy
 • Zahraničné vysoké školy
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Kanadské veľvyslanectvo
 • Advantage Austria - Rakúske univerzity
 • Inštitúcie poskytujúce informácie a poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí jazykové agentúry
 • Inštitúcie na podporu a koordináciu programov medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a     iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov
 • Inštitúcie, ktoré ponúkajú rôzne možnosti realizácie doplňujúceho štúdia
 • Agentúry s ponukou brigád
 • Poradenskú službu pri voľbe štúdia a povolania a jej psychológov 

... podrobné informácie o vystavovateľoch na veľtrhu AKADÉMIA&VAPAC nájdete v zozname vystavovateľov


Zaujímavé informácie sa dozviete na nasledovných stretnutiach:

 • v stánku vystavovateľov, pozri zoznam vystavovateľov
 • na seminároch, na ktorých sa prezentujú niektorí vystavovatelia v seminárnych priestoroch A a B
 • Diskusné fórum -  s Ondrejom Mackom, odborníkom v IT technológiách 
 • Poradňa - konzultácie so psychológom 

Organizátor veľtrhu a vystavovatelia  budú organizovať rôzne ankety, súťaže... Zapojte sa a môžete vyhrať zaujímavé ceny! 

Partneri

 • profit
 • trend
 • logo kdm1
 • EU
 • MSSR
 • SRK