Voľný vstup pre pedagógov na veľtrh AKADÉMIA&VAPAC si zabezpečíte vyplnením POZVÁNKY PRE PEDAGÓGA, ktorú odovzdáte v pokladni veľtrhu.

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA SLUŽIEB PRE ŠKOLY
Veľtrh AKADÉMIA®&VAPAC® v dňoch 11.-13. OKTÓBRA 2016
DODÁVATEĽ

Adresa pre zaslanie objednávky: A&V s.r.o., Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika


Fakturačné údaje:Zodpovedná osoba za prevzatie objednaných služieb
VSTUPENKY NA VEĽTRH
cena vstupenkyje 2 €/osobu

Na deň:

 11. 10. 2016
 12. 10. 2016
 13. 10.2016

Počet kusov vstupeniek:

 pre pedagógov (vstup je zdarma)
 pre študentov

Po predložení potvrdenia o zaplatení, prevezme zodpovedná osoba za školu v pokladni veľtrhu, objednaný počet vstupeniek pre študentov a objednaný počet voľných vstupeniek pre sprevádzajúcich pedagógov.

Spolu k úhrade

Poznámka:

 • Vyššie objednané služby vám budú fakturované na fakturačné údaje, ktoré ste uviedli v tejto objednávke.
 • Nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená, objednávku je potrebné zaslať do 8.9.2016.
 • Ceny sú s DPH

Platobné podmienky:

 1. Dodávateľ do 7 dní potvrdí objednávateľovi prijatie záväznej objednávky služieb.
 2. Objednávateľ uhradí faktúru v termíne jej splatnosti na adresu dodávateľa.
 3. Storno alebo zmenu záväzne objednaných služieb objednávateľ (škola) oznámi dodávateľovi písomne, najneskôr 14 dní pred začiatkom veľtrhu.

 

 

Partneri

 • profit
 • trend
 • logo kdm1
 • EU
 • MSSR
 • SRK