povedali...

doktorand1Mgr. Vincent Bujňák
absolvent Právnickej​ fakulty​ Univerzity Komenského v Bratislave,
v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu
na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

 

Viac »

príbeh absolventky SPU v Nitre

majka uprIng. Mária Petríková
absolventka Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre


Viac »

SAIA pomáha študentom naberať skúsenosti

Slovenská akademická informačná agentúra  je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Študenti, ktorí využili jej aktivity, sa podelili so svojimi skúsenosťami ...

Viac »

Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK