Harmonogram prezentácií vystavovateľov

Semináre sa uskutočňujú v seminárnych priestororoch "A" a "B" a v priestore Diskusné fórum.

      Potrebujete poradiť zorientovať sa pri výbere štúdia a voľbe povolania? 
Psychológovia z Výskumného ústavi detskej psychológie a patapsychológie budú viesť poradňu v priebehu všetkých dní konania veľtrhu v samostatnom priestore za seminárnou miestnosťou "B".

     S vystavovateľmi sa návštevník môže kontaktovať prostredníctvom zástupcov, ktorí sa nachádzajú vo výstavných stánkoch a na  prezentačných seminároch denne, v polhodinových intervaloch.
Semináre sú miestom pre otvoreú diskusiu medzi vystavovateľom a návštevníkmi veľtrhu - študentmi, pedagógmi, výchovnými poradcami.
     Semináre sú tak ďalším, významným, zdrojom informácií pre obe strany. Semináre vedú významní zástupcovia vystavovateľov: zástupcovia škôl, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávatelia. 

 

Program sprievodných seminárov
utorok 10.10.2017
Sekcia A Sekcia B
10:00 - 10:25Anglo-American University, Prague University of New York in Prague
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Olomouc, najlepsia volba pre studium
11:30 - 11:55TUZVO je budúcnosť
12:00 - 12:25Masarykova univerzita, Brno
12:30 - 13:30Filozofická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Prírodovedecká fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
10:00 - 10:25Štúdium vo Francúzsku
10:30 - 10:55Žilinská univerzita v Žiline
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně
11:30 - 11:55Univerzita Karlova
12:00 - 12:25Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
12:30 - 12:55University of New York in Prague
streda 11.10.2017
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
10:00 - 10:25Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:30 - 10:55Metropolitní univerzita Praha
11:00 - 11:25TOUCH IT - novinky zo sveta techniky
11:30 - 11:55Masarykova univerzita, Brno
12:00 - 13:30Právnická fakulta UK
Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Jesseniova lekárska fakulta UK
09:30 - 09:55VŠCHT Praha - výzva, která se vyplatí!
10:00 - 10:25Štúdium vo Francúzsku
10:30 - 10:55Žilinská univerzita
11:00 - 11:25Informatika a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně
11:30 - 11:55University of New York in Prague
12:00 - 12:25Anglo-American University, Prague
12:30 - 12:55Univerzita Karlova
13:00 - 13:25Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
štvrtok 12.10.2017
Sekcia A Sekcia B
09:30 - 09:55SAIA, n. o. - Štipendijné možnosti v zahraničí
10:00 - 10:25University of New York in Prague
10:30 - 10:55Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:00 - 11:25Masarykova univerzita, Brno
11:30 - 11:55 -
09:30 - 09:55Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
10:00 - 10:25Anglo-American University, Prague
10:30 - 10:55Univerzita Karlova
11:00 - 11:25 -
11:30 - 11:55 -

 

 

Partneri