VEĽTRH ŠTÚDIA A KARIÉRY AKADÉMIA & VAPAC SA MENIA NA EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA!

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019 nadviaže na úspešnú 23 ročnú tradíciu organizovanie Veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac Bratislava a 26 ročnú tradíciu organizovania Európskych veľtrhov pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno, Praha a Nitra. Organizátorom veľtrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019 je spoločnosť MP-Soft, a.s., ktorá je tradičným usporiadateľom veľtrhov Gaudeamus. Podrobné informácie o veľtrhoch Gaudeamus sú Vám k dispozícii na www.gaudeamus-sk.sk.

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019 prebehne v termíne 24. - 26. septembra 2019 na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale D!

 

O VEĽTRHOCH GAUDEAMUS

prebiehajú každoročne v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave. Sú postavené na mnohoročné úspešné tradícii. Cieľom veľtrhov je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta a ich potenciálnych študentov. Veľtrhy poskytujú platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Českej republike, Slovenskej republike i v zahraničí.

Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívi viac ako 60% študentov maturitných ročníkov z Českej republiky aj Slovenska. Medzi hlavné skupiny návštevníkov veľtrhu patria študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl, stredoškolskí pedagógovia a výchovní poradcovia, študenti vysokých škôl a záujemcovia o celoživotné vzdelávanie.

Medzi vystavovateľov patrí väčšina verejných aj súkromných univerzít a vysokých škôl z Českej aj Slovenskej republiky. Ďalej tiež VOŠ, jazykové školy, poradenské inštitúcie a stále rastúci počet univerzít zo zahraničia.

 

ZAMERANIE A CIELE VEĽTRHU

Veľtrh je zameraný na univerzitné aj neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac relevantných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa každý rok koná v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave, sa pravidelne zúčastňuje väčšina vysokých a vyšších odborných škôl i ďalších vystavovateľov z Českej republiky, Slovenskej republiky a neustále rastúci počet vystavovateľov zo zahraničia. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci s Vysokým učením technickým v Brne, pod záštitou rektorov českých aj slovenských univerzít a ďalších významných osobností.

Veľtrh každoročne navštevujú študenti štvrtých a tretích ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia, triedni učitelia a odborníci zo školstva.

Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.

Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom študijných predpokladov a Centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život, ktorý prezentuje interaktívne ukážky náplne štúdia a výskumu vykonávaného na vysokých školách.

Prioritou veľtrhu Gaudeamus je tiež dlhodobá spolupráca s pedagógmi, výchovnými poradcami stredných škôl a pracovníkmi úradov práce. Pedagógom a výchovným poradcom je poskytovaný kompletný informačný servis v podobe materiálov o vystavujúcich školách a špecializovaného Informačného systému pre výchovné poradcu.

Súčasťou veľtrhu je aj Pedagogické centrum, ktoré ponúka špecializovaný program prednášok, seminárov a konzultácií pre pedagógov vedených odborníkmi z univerzít, ministerstva školstva a ďalších inštitúcií.

  

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA PRE VYSTAVOVATEĽOV

Pripojte sa k univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám zo Slovenskej republiky, Čiech i celej Európy. Zúčastnite sa najväčšieho veľtrhu pomaturitného vzdelávania na Slovensku. Veľtrh navštívi viac ako 8 000 návštevníkov z celého Slovenska, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite. Každý z nich môže byť vašim budúcim študentom!

Základom vašej prezentácie je výstavný stánok, ktorý vám umožní efektívne komunikovať s návštevníkmi. Vašu prezentáciu podporte tiež účasťou v sprievodných programoch ako sú prednášky alebo Veda pre život.

VAŠI BUDÚCI ŠTUDENTI PÔJDU NA VEĽTRH GAUDEAMUS - AKADÉMIA DO BRATISLAVY! OSLOVÍTE ICH?

  

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA PRE ŠTUDENTOV

Vyberáte ďalšie štúdium po maturite? Gaudeamus - Akadémia v Bratislave vám poskytne kompletný prehľad. Čaká na vás väčšina slovenských i českých univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Uvidíte aj veľa univerzít zo zahraničia!

Najviac informácií o školách získate na prednáškach kde sa dozviete všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavenie školy i aktivitách, ktoré vám univerzity ponúkajú.

Nemôžete sa rozhodnúť akú školu si vybrať? Neviete na aké odbory máte predpoklady? Priamo na veľtrhu sa môžete otestovať a zistiť, na ktoré odbory sa najlepšie hodíte. Naši poradcovia vám tiež pomôžu s výberom vhodnej školy alebo fakulty, ktorá ponúka váš odbor.

Ak vás zaujíma kde sa po škole uplatníte, môžete využiť aj kariérové poradenstvo. Pomôže vám s voľbou kariéry alebo poradí, v akom odbore máte najväčšie šance získať zamestnanie.

PRÍĎTE NA VEĽTRH GAUDEAMUS - AKADÉMIA DO BRATISLAVY! ZA JEDEN DEŇ ZÍSKATE VŠETKY INFORMÁCIE PRE SPRÁVNE ROZHODNUTIE O VAŠEJ BUDÚCNOSTI!

 

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA PRE PEDAGÓGOV

Ste výchovný poradca, triedny učiteľ alebo pedagóg na strednej škole? Navštívte Gaudeamus - Akadémia v Bratislave so svojimi študentmi! Pre vašu návštevu sme pripravili nadštandardné služby. Zaregistrujte sa a získate zdarma voľnú vstupenku. Pred veľtrhom vám pošleme súhrnné informácie doležité na organizáciu vašej návštevy.

Na veľtrhu pre vás budú pripravené informačné sety s materiálmi o vystavujúcich školách, katalóg veľtrhu a Informačný systém pre výchovných poradcov. Počas vašej návštevy môžete využiť zázemie s občerstvením zadarmo.

Ak veľtrh navštívite so študentmi môžete využiť zvýhodnené skupinové vstupné, ktoré navyše ušetrí váš čas pri čakaní na pokladni.

NAVŠTÍVTE GAUDEAMUS - AKADÉMIA V BRATISLAVE, VIP PRÍSTUP PRE VÁS JE SAMOZREJMOSŤOU!

 

ZAUJÍMAVÉ SPRIEVODNÉ PROGRAMY NA GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA

Najviac informácií o vystavujúcich školách ponúknu prednášky, ktoré prebiehajú po celú dobu veľtrhu v prednáškovej sále priamo v pavilóne. Na konci každej prednášky prebieha súťaž o ceny.

Sprievodný program Veda pre život vám pomôže nahliadnuť do náplne štúdia na vysokých školách. Na interaktívnych ukážkach a zaujímavých exponátoch uvidíte čo sa na VŠ môžete naučiť.

Nielen nerozhodní študenti môžu využiť Poradenský servis, Testovacie centrum a Centrum kariérového poradenstva. Skúsení poradcovia vám radi pomôžu vyhľadať vhodnú školu alebo fakultu, zistiť na aké odbory máte predpoklady aj akým smerom sa môžete vydať v budúcej kariére.

Pre záujemcov o štúdium v zahraničí bude pripravené Poradenské centrum pre štúdium vo Veľkej Británii a veľa škôl z celého sveta.

SPRIEVODNÉ PROGRAMY OBOHATIA VAŠU NÁVŠTEVU VEĽTRHU A POMÔŽU VÁM S VÝBEROM ŠKOLY!

 

Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019

Incheba Expo Bratislava

Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

Hala D

Otvorené pre návštevníkov

24. - 25. 9. 2019  8:00 - 16:00

26. 9. 2019  8:00 - 14:00

 

Kontakt na organizátora

Email: info@gaudeamus-sk.sk

Tel.: +420 545 176 136

GSM: +420 777 278 051    

MP-Soft, a.s.,

Příkop 4, 604 16 Brno

Česká republika

IČO: 440 14 040

IČ DPH: SK 402 0395 885line

Partneri

  • profit
  • trend
  • logo kdm1
  • EU
  • MSSR
  • SRK